Wyszukiwarka

Pozycje 1-8 z 8  pokazuj  pozycji

BAZ.263.46.2023 Ochrona fizyczna obiektu ARP S.A. Oddział w Radomiu przy ul. Tarnobrzeskiej 9 Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Usługi społeczne krajowe jsp.demand.notice.public.list.demand.realizationtype.primary_tender Usługi 2024-04-18 2024-04-18 Magdalena Sitko
BAZ.263.57.2022 Obsługa prawna w zakresie przepisów prawa dotyczących RODO, AML, przeciwdziałania przestępstwom, antykorupcji, ochrony sygnalistów oraz BCMS Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe jsp.demand.notice.public.list.demand.realizationtype.primary_tender Usługi 2024-03-07 2024-03-07 Krzysztof Jakubowski
BAZ.263.38.2023 Sukcesywna usługa druku wraz z dostawą materiałów informacyjno-promocyjnych dla potrzeb ARP S.A. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe jsp.demand.notice.public.list.demand.realizationtype.primary_tender Usługi 2024-03-06 2024-03-06 Magdalena Sitko
BAZ.263.3.2023 Bezgotówkowy zakup paliw płynnych Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-05-08 2023-05-08 Łukasz Kozielewski
BAZ.263.40.2022 Kampania informacyjno – promocyjna o szerokim zasięgu na temat efektów realizacji Projektu Sieć Otwartych Innowacji w przedsiębiorstwach MŚP w Polsce Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-05-05 2023-05-05 Paulina Dziadosz
BAZ.263.28.2022 Doradztwo w zakresie opracowania koncepcji na utworzenia komercyjnego inkubatora technologii finansowych, przygotowania biznes planu i przeprowadzeniu testu prywatnego inwestora Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-04-14 2023-04-14 Łukasz Kozielewski
BAZ.263.44.2022 Kompleksowa sprzedaż energii elektrycznej i usług dystrybucji dla obiektu ARP S.A. Oddział w Radomiu przy ul. Tarnobrzeskiej 9 Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-12-22 2022-12-30 Magdalena Sitko
BAZ.263.24.2022 Świadczenie biznesowych usług doradczych w związku z zamiarem utworzenia Zielonego Funduszu Inwestycyjnego Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-09-26 2022-09-26 Monika Pianko

Klucz tooltipa:

# PL:

# EN:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa