Lista postępowań PZP

Pozycje 1-18 z 18  pokazuj  pozycji

BAZ.263.9.2024 Organizacja spotkania z okazji Dnia Dziecka dla dzieci pracowników Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2024-04-03 2024-04-12 10:00 --
BAZ.263.7.2024 Prace konserwatorsko-remontowe w skrzydle wschodnim i Baszcie Rycerskiej w ZZP w Krasiczynie Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2024-03-20 2024-04-05 10:00 --
BAZ.263.6.2024 Ochrona fizyczna obiektów ZZP w Baranowie Sandomierskim i ZZP w Krasiczynie Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2024-03-18 2024-04-03 10:00 --
BAZ.263.29.2023 Doradztwo w zakresie opracowania koncepcji na utworzenia komercyjnego inkubatora technologii finansowych, przygotowania biznes planu i przeprowadzeniu testu prywatnego inwestora Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-09-04 2023-09-18 11:00 --
BAZ.263.28.2023 Zakup mebli biurowych dla Centrali ARP S.A. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-08-10 2023-08-18 11:00 --
BAZ.263.25.2023 Transport autobusowy osób Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-08-08 2023-08-17 12:00 --
BAZ.263.26.2023 Przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych ARP S.A. oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej ARP S.A. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-07-14 2023-08-16 12:00 --
BAZ.263.16.2023. Organizacja spotkania z okazji Dnia Dziecka dla dzieci pracowników Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-05-02 2023-05-11 12:00 --
BAZ.263.4.2023 Usługa przeprowadzenia badania ewaluacyjnego ex-post działań w ramach Projektu "Sieć Otwartych Innowacji" Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-01-30 2023-02-08 10:00 --
BAZ.263.50.2022 Organizacja Spotkania Wigilijnego dla pracowników oraz Spotkania Choinkowego dla dzieci pracowników Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-11-18 2022-11-28 10:00 --
BAZ.263.46.2022 Zakup mebli biurowych Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-11-16 2022-11-24 10:00 --
BAZ.263.45.2022 Przedmiotem zamówienia jest organizacja konferencji restrukturyzacyjnej Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-11-08 2022-11-16 12:00 --
BAZ.263.29.2022 Opracowanie modeli referencyjnych dla modernizacji ciepłowni opartych na kotłach węglowych do III-IV generacji z wysokim udziałem energii uzyskiwanej z zeroemisyjnych OZE_II Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-07-27 2022-08-04 10:00 --
ZP/PN/39/2021 Kompleksowa organizacja i realizacja webinariów w ramach Projektu „Sieć Otwartych Innowacji" Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-01-03 2022-02-11 10:00 --
ZP/PN/26/2021 Wycena wartości niematerialnych i prawnych wniosków o powierzenie grantu SOI Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-12-03 2021-12-30 10:00 --
ZP/TP/28/2021 Świadczenie usługi serwisu powdrożeniowego systemu INFOR LN na okres 12 miesięcy Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-11-30 2021-12-13 12:00 --
ZP/PN/25/2021 Ocena innowacyjności wniosków o powierzenie grantu na transfer technologii w projekcie „Sieć otwartych innowacji” (KIS 1-4, 6-11 i 13) Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-11-23 2021-12-20 10:00 --
ZP/PN/23/2021 Ocena innowacyjności wniosków o powierzenie grantu na transfer technologii w projekcie „Sieć otwartych innowacji” (KIS 5, KIS 12) Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-09-20 2021-10-18 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

# EN:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa