Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 28  pokazuj  pozycji

BAZ.263.4.2023 Usługa przeprowadzenia badania ewaluacyjnego ex-post działań w ramach Projektu "Sieć Otwartych Innowacji" Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-01-30 2023-02-08 10:00 --
BAZ.263.1.2023 Usługi zakupu i dostawy biletów lotniczych oraz rezerwacji i sprzedaży miejsc hotelowych na potrzeby Agencji Rozwoju Przemysłu Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-01-20 2023-01-31 10:00 --
BAZ.263.56.2022 Usługa przygotowania i opracowania (merytorycznego, edytorskiego oraz graficznego) publikacji prezentującej wybrane aspekty realizacji Projektu Sieć Otwartych Innowacji Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-01-04 2023-01-12 12:00 --
BAZ.263.55.2022 Świadczenie obsługi prawnej w zakresie sektora górnictwa węgla kamiennego i górnictwa niewęglowego Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-12-30 2023-01-12 10:00 --
BAZ.263.57.2022 Obsługa prawna w zakresie przepisów prawa dotyczących RODO, AML, przeciwdziałania przestępstwom, antykorupcji, ochrony sygnalistów oraz BCMS Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-12-30 2023-01-16 10:00 --
BAZ.263.54.2022 Świadczenie obsługi prawnej w zakresie Prawa prasowego Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-12-30 2023-01-13 10:00 --
BAZ.263.51.2022 Obsługa prawna w zakresie prawa administracyjnego Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-12-07 2022-12-21 10:00 --
BAZ.263.49.2022 Świadczenie usługi serwisu powdrożeniowego systemu INFOR LN na okres 12 miesięcy Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-12-01 2022-12-09 10:00 --
BAZ.263.52.2022 Obsługa prawna w zakresie Prawa zamówień publicznych Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-11-30 2022-12-19 10:00 --
BAZ.263.47.2022 Obsługa prawna w zakresie prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-11-29 2022-12-20 10:00 --
BAZ.263.50.2022 Organizacja Spotkania Wigilijnego dla pracowników oraz Spotkania Choinkowego dla dzieci pracowników Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-11-18 2022-11-28 10:00 --
BAZ.263.38.2022 Opracowanie i wdrożenie raportów/procedur monitorowania działań z zakresu likwidacji kopalń w systemie Smolik Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-11-17 2022-11-28 10:00 --
BAZ.263.46.2022 Zakup mebli biurowych Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-11-16 2022-11-24 10:00 --
BAZ.263.40.2022 Kampania informacyjno – promocyjna o szerokim zasięgu na temat efektów realizacji Projektu Sieć Otwartych Innowacji w przedsiębiorstwach MŚP w Polsce Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-11-10 2022-12-08 10:00 --
BAZ.263.45.2022 Przedmiotem zamówienia jest organizacja konferencji restrukturyzacyjnej Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-11-08 2022-11-16 12:00 --
BAZ.263.37.2022 Kompleksowa usługa przygotowania Konferencji „Kadry Przyszłości - Kadry dla Przemysłu” Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-10-05 2022-10-13 12:00 --
BAZ.263.35.2022 Kompleksowe utrzymanie czystości powierzchni biurowej i magazynowej w siedzibie ARP S.A. w Warszawie oraz w Archiwum Zakładowym w Warszawie Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-10-05 2022-10-20 12:00 --
BAZ.263.31.2022 Świadczenie obsługi prawnej w zakresie ubiegania się o dofinansowanie projektów ze środków UE oraz w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków UE Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-09-26 2022-10-04 10:00 --
BAZ.263.28.2022 Doradztwo w zakresie opracowania koncepcji na utworzenia komercyjnego inkubatora technologii finansowych, przygotowania biznes planu i przeprowadzeniu testu prywatnego inwestora Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-08-30 2022-09-30 10:00 --
BAZ.263.29.2022 Opracowanie modeli referencyjnych dla modernizacji ciepłowni opartych na kotłach węglowych do III-IV generacji z wysokim udziałem energii uzyskiwanej z zeroemisyjnych OZE_II Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-07-27 2022-08-04 10:00 --
BAZ.263.19.2022 Remont chodników i dróg dojazdowych do zamku etap I - Baranów Sandomierski Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-07-07 2022-07-22 10:00 --
BAZ.263.16.2022 Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Prace konserwatorsko-remontowe w skrzydle wschodnim i Baszcie Rycerskiej Zamku w Krasiczynie” Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-05-10 2022-05-25 10:00 --
BAZ.263.11.2022 Obsługa prawna w zakresie związanym z morską energetyką wiatrową oraz łańcuchem dostaw na potrzeby morskiej energetyki wiatrowej Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-04-01 2022-05-06 10:00 --
ZP/PN/39/2021 Kompleksowa organizacja i realizacja webinariów w ramach Projektu „Sieć Otwartych Innowacji" Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-01-03 2022-02-11 10:00 --
ZP/PN/26/2021 Wycena wartości niematerialnych i prawnych wniosków o powierzenie grantu SOI Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-12-03 2021-12-30 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa