Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 29  pokazuj  pozycji

BAZ.263.29.2023 Doradztwo w zakresie opracowania koncepcji na utworzenia komercyjnego inkubatora technologii finansowych, przygotowania biznes planu i przeprowadzeniu testu prywatnego inwestora Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-09-04 2023-09-18 11:00 --
BAZ.263.28.2023 Zakup mebli biurowych dla Centrali ARP S.A. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-08-10 2023-08-18 11:00 --
BAZ.263.25.2023 Transport autobusowy osób Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-08-08 2023-08-17 12:00 --
BAZ.263.21.2023 Obsługę prawna w zakresie Prawa rynków kapitałowych Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-07-31 2023-08-16 10:00 --
BAZ.263.23.2023 Kompleksowe utrzymanie czystości powierzchni biurowej i magazynowej w siedzibie ARP S.A. w Warszawie oraz w Archiwum Zakładowym w Warszawie Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-07-27 2023-08-07 10:00 --
BAZ.263.26.2023 Przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych ARP S.A. oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej ARP S.A. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-07-14 2023-08-16 12:00 --
BAZ.263.24.2023 Dostawa gadżetów promocyjnych z logo - II Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-07-05 2023-07-13 10:00 --
BAZ.263.22.2023 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej i Internetu mobilnego Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-06-28 2023-07-21 12:00 --
BAZ.263.19.2023 Dostawa 5 samochodów osobowych w formie wynajmu długoterminowego na okres 36 miesięcy Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-05-12 2023-06-05 10:30 --
BAZ.263.16.2023. Organizacja spotkania z okazji Dnia Dziecka dla dzieci pracowników Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-05-02 2023-05-11 12:00 --
BAZ.263.13.2023 Wykonanie operatów szacunkowych Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-04-25 2023-05-08 10:00 --
BAZ.263.6.2023 Usługa przygotowania i opracowania (merytorycznego, edytorskiego oraz graficznego) publikacji prezentującej wybrane aspekty realizacji Projektu Sieć Otwartych Innowacji w ramach działania 2.2 Otwarte innowacje - wspieranie transferu technologii Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-02-03 2023-02-13 12:00 --
BAZ.263.4.2023 Usługa przeprowadzenia badania ewaluacyjnego ex-post działań w ramach Projektu "Sieć Otwartych Innowacji" Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-01-30 2023-02-08 10:00 --
BAZ.263.1.2023 Usługi zakupu i dostawy biletów lotniczych oraz rezerwacji i sprzedaży miejsc hotelowych na potrzeby Agencji Rozwoju Przemysłu Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-01-20 2023-01-31 10:00 --
BAZ.263.56.2022 Usługa przygotowania i opracowania (merytorycznego, edytorskiego oraz graficznego) publikacji prezentującej wybrane aspekty realizacji Projektu Sieć Otwartych Innowacji Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-01-04 2023-01-12 12:00 --
BAZ.263.55.2022 Świadczenie obsługi prawnej w zakresie sektora górnictwa węgla kamiennego i górnictwa niewęglowego Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-12-30 2023-01-12 10:00 --
BAZ.263.57.2022 Obsługa prawna w zakresie przepisów prawa dotyczących RODO, AML, przeciwdziałania przestępstwom, antykorupcji, ochrony sygnalistów oraz BCMS Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-12-30 2023-01-16 10:00 --
BAZ.263.54.2022 Świadczenie obsługi prawnej w zakresie Prawa prasowego Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-12-30 2023-01-13 10:00 --
BAZ.263.50.2022 Organizacja Spotkania Wigilijnego dla pracowników oraz Spotkania Choinkowego dla dzieci pracowników Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-11-18 2022-11-28 10:00 --
BAZ.263.46.2022 Zakup mebli biurowych Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-11-16 2022-11-24 10:00 --
BAZ.263.45.2022 Przedmiotem zamówienia jest organizacja konferencji restrukturyzacyjnej Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-11-08 2022-11-16 12:00 --
BAZ.263.37.2022 Kompleksowa usługa przygotowania Konferencji „Kadry Przyszłości - Kadry dla Przemysłu” Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-10-05 2022-10-13 12:00 --
BAZ.263.29.2022 Opracowanie modeli referencyjnych dla modernizacji ciepłowni opartych na kotłach węglowych do III-IV generacji z wysokim udziałem energii uzyskiwanej z zeroemisyjnych OZE_II Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-07-27 2022-08-04 10:00 --
BAZ.263.11.2022 Obsługa prawna w zakresie związanym z morską energetyką wiatrową oraz łańcuchem dostaw na potrzeby morskiej energetyki wiatrowej Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-04-01 2022-05-06 10:00 --
ZP/PN/39/2021 Kompleksowa organizacja i realizacja webinariów w ramach Projektu „Sieć Otwartych Innowacji" Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-01-03 2022-02-11 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa