Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 25  pokazuj  pozycji

BAZ.263.1.2024 Sprzątanie powierzchni biurowej wraz z częścią produkcyjną ARP S.A. Oddział w Radomiu ul. Tarnobrzeska 9 Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2024-02-02 2024-02-15 10:00 --
BAZ.263.48.2023 Usługi rezerwacji miejsc noclegowych w hotelach w kraju i za granicą na potrzeby Agencji Rozwoju Przemysłu Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-12-29 2024-01-09 10:00 --
BAZ.263.46.2023 Ochrona fizyczna obiektu ARP S.A. Oddział w Radomiu przy ul. Tarnobrzeskiej 9 Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-12-28 2024-01-29 10:00 --
BAZ.263.43.2023 Usługi całodobowej ochrony fizycznej obiektu po dawnej „Fabryce Broni” przy ul. Przemysłowej 9 w Radomiu. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-12-19 2024-01-03 11:00 --
BAZ.263.42.2023 Kompleksowa sprzedaż energii elektrycznej i usług dystrybucji dla obiektu ARP S.A. Oddział w Radomiu przy ul. Tarnobrzeskiej 9 Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-12-18 2024-01-10 10:00 --
BAZ.263.39.2023 Organizacja spotkania z okazji Barbórki Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-11-15 2023-11-23 10:00 --
BAZ.263.38.2023 Sukcesywna usługa druku wraz z dostawą materiałów informacyjno-promocyjnych dla potrzeb ARP S.A. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-11-03 2023-11-20 10:00 --
BAZ.263.31.2023 Budowa hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno-biurową w Tarnobrzegu w formule zaprojektuj i wybuduj Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2023-09-25 2023-11-20 10:00 --
BAZ.263.29.2023 Doradztwo w zakresie opracowania koncepcji na utworzenia komercyjnego inkubatora technologii finansowych, przygotowania biznes planu i przeprowadzeniu testu prywatnego inwestora Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-09-04 2023-09-18 11:00 --
BAZ.263.28.2023 Zakup mebli biurowych dla Centrali ARP S.A. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-08-10 2023-08-18 11:00 --
BAZ.263.25.2023 Transport autobusowy osób Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-08-08 2023-08-17 12:00 --
BAZ.263.21.2023 Obsługę prawna w zakresie Prawa rynków kapitałowych Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-07-31 2023-08-16 10:00 --
BAZ.263.26.2023 Przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych ARP S.A. oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej ARP S.A. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-07-14 2023-08-16 12:00 --
BAZ.263.16.2023. Organizacja spotkania z okazji Dnia Dziecka dla dzieci pracowników Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-05-02 2023-05-11 12:00 --
BAZ.263.4.2023 Usługa przeprowadzenia badania ewaluacyjnego ex-post działań w ramach Projektu "Sieć Otwartych Innowacji" Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-01-30 2023-02-08 10:00 --
BAZ.263.57.2022 Obsługa prawna w zakresie przepisów prawa dotyczących RODO, AML, przeciwdziałania przestępstwom, antykorupcji, ochrony sygnalistów oraz BCMS Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-12-30 2023-01-16 10:00 --
BAZ.263.50.2022 Organizacja Spotkania Wigilijnego dla pracowników oraz Spotkania Choinkowego dla dzieci pracowników Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-11-18 2022-11-28 10:00 --
BAZ.263.46.2022 Zakup mebli biurowych Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-11-16 2022-11-24 10:00 --
BAZ.263.45.2022 Przedmiotem zamówienia jest organizacja konferencji restrukturyzacyjnej Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-11-08 2022-11-16 12:00 --
BAZ.263.29.2022 Opracowanie modeli referencyjnych dla modernizacji ciepłowni opartych na kotłach węglowych do III-IV generacji z wysokim udziałem energii uzyskiwanej z zeroemisyjnych OZE_II Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-07-27 2022-08-04 10:00 --
ZP/PN/39/2021 Kompleksowa organizacja i realizacja webinariów w ramach Projektu „Sieć Otwartych Innowacji" Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-01-03 2022-02-11 10:00 --
ZP/PN/26/2021 Wycena wartości niematerialnych i prawnych wniosków o powierzenie grantu SOI Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-12-03 2021-12-30 10:00 --
ZP/TP/28/2021 Świadczenie usługi serwisu powdrożeniowego systemu INFOR LN na okres 12 miesięcy Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-11-30 2021-12-13 12:00 --
ZP/PN/25/2021 Ocena innowacyjności wniosków o powierzenie grantu na transfer technologii w projekcie „Sieć otwartych innowacji” (KIS 1-4, 6-11 i 13) Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-11-23 2021-12-20 10:00 --
ZP/PN/23/2021 Ocena innowacyjności wniosków o powierzenie grantu na transfer technologii w projekcie „Sieć otwartych innowacji” (KIS 5, KIS 12) Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-09-20 2021-10-18 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa