Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 26  pokazuj  pozycji

BAZ.263.16.2023. Organizacja spotkania z okazji Dnia Dziecka dla dzieci pracowników Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-05-02 2023-05-11 12:00 --
BAZ.263.15.2023 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług transportu osób. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-04-28 2023-05-16 13:00 --
BAZ.263.12.2023 Wykonanie Raportu na temat stanu prac w zakresie elektrolizerów Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-04-28 2023-05-23 10:30 --
BAZ.263.13.2023 Wykonanie operatów szacunkowych Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-04-25 2023-05-08 10:00 --
BAZ.263.11.2023 Zakup usług sportowo – rekreacyjnych na rzecz pracowników ARP S.A. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-04-06 2023-04-18 10:00 --
BAZ.263.10.2023 Świadczenie dla ARP S.A. usług taksówkarskich na terenie aglomeracji warszawskiej Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-02-24 2023-03-06 10:00 --
BAZ.263.2.2023 Budowa hali produkcyjnej z częścią biurowo-usługową wraz z niezbędną infrastrukturą zewnętrzną i wewnętrzną oraz zagospodarowaniem terenu – Akceleratora Przemysłowego na działce gruntu o nr ewid. 102/695, obręb 6 HSW w Stalowej Woli, w formule „zaprojektuj i wybuduj" dla Agencji Rozwoju Przemysłu Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2023-02-15 2023-05-08 10:00 --
BAZ.263.6.2023 Usługa przygotowania i opracowania (merytorycznego, edytorskiego oraz graficznego) publikacji prezentującej wybrane aspekty realizacji Projektu Sieć Otwartych Innowacji w ramach działania 2.2 Otwarte innowacje - wspieranie transferu technologii Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-02-03 2023-02-13 12:00 --
BAZ.263.4.2023 Usługa przeprowadzenia badania ewaluacyjnego ex-post działań w ramach Projektu "Sieć Otwartych Innowacji" Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-01-30 2023-02-08 10:00 --
BAZ.263.1.2023 Usługi zakupu i dostawy biletów lotniczych oraz rezerwacji i sprzedaży miejsc hotelowych na potrzeby Agencji Rozwoju Przemysłu Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-01-20 2023-01-31 10:00 --
BAZ.263.56.2022 Usługa przygotowania i opracowania (merytorycznego, edytorskiego oraz graficznego) publikacji prezentującej wybrane aspekty realizacji Projektu Sieć Otwartych Innowacji Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-01-04 2023-01-12 12:00 --
BAZ.263.55.2022 Świadczenie obsługi prawnej w zakresie sektora górnictwa węgla kamiennego i górnictwa niewęglowego Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-12-30 2023-01-12 10:00 --
BAZ.263.57.2022 Obsługa prawna w zakresie przepisów prawa dotyczących RODO, AML, przeciwdziałania przestępstwom, antykorupcji, ochrony sygnalistów oraz BCMS Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-12-30 2023-01-16 10:00 --
BAZ.263.54.2022 Świadczenie obsługi prawnej w zakresie Prawa prasowego Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-12-30 2023-01-13 10:00 --
BAZ.263.50.2022 Organizacja Spotkania Wigilijnego dla pracowników oraz Spotkania Choinkowego dla dzieci pracowników Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-11-18 2022-11-28 10:00 --
BAZ.263.46.2022 Zakup mebli biurowych Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-11-16 2022-11-24 10:00 --
BAZ.263.45.2022 Przedmiotem zamówienia jest organizacja konferencji restrukturyzacyjnej Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-11-08 2022-11-16 12:00 --
BAZ.263.37.2022 Kompleksowa usługa przygotowania Konferencji „Kadry Przyszłości - Kadry dla Przemysłu” Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-10-05 2022-10-13 12:00 --
BAZ.263.29.2022 Opracowanie modeli referencyjnych dla modernizacji ciepłowni opartych na kotłach węglowych do III-IV generacji z wysokim udziałem energii uzyskiwanej z zeroemisyjnych OZE_II Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-07-27 2022-08-04 10:00 --
BAZ.263.19.2022 Remont chodników i dróg dojazdowych do zamku etap I - Baranów Sandomierski Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-07-07 2022-07-22 10:00 --
BAZ.263.11.2022 Obsługa prawna w zakresie związanym z morską energetyką wiatrową oraz łańcuchem dostaw na potrzeby morskiej energetyki wiatrowej Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-04-01 2022-05-06 10:00 --
ZP/PN/39/2021 Kompleksowa organizacja i realizacja webinariów w ramach Projektu „Sieć Otwartych Innowacji" Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-01-03 2022-02-11 10:00 --
ZP/PN/26/2021 Wycena wartości niematerialnych i prawnych wniosków o powierzenie grantu SOI Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-12-03 2021-12-30 10:00 --
ZP/TP/28/2021 Świadczenie usługi serwisu powdrożeniowego systemu INFOR LN na okres 12 miesięcy Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-11-30 2021-12-13 12:00 --
ZP/PN/25/2021 Ocena innowacyjności wniosków o powierzenie grantu na transfer technologii w projekcie „Sieć otwartych innowacji” (KIS 1-4, 6-11 i 13) Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-11-23 2021-12-20 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa