Lista postępowań wyłączonych z PZP - wszystkie postępowania

Pozycje 1-6 z 6  pokazuj  pozycji

BAZ.264.11.2024 Przebudowa przepustu drogowego na terenie SSE EURO-PARK MIELEC w Mielcu Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Roboty budowlane 2024-05-24 2024-06-12 10:00 --
BAZ.264.10.2024 Koncepcja projektowa przebudowy sieci kanalizacji deszczowej na terenie SSE EURO-PARK MIELEC – ul. Wojska Polskiego Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Usługi 2024-05-24 2024-06-07 10:00 --
BAZ.264.9.2024 Zamówienie strefowe - Malowanie ścian wewnętrznych i konstrukcji hali nr 2 w Tarnobrzegu Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Roboty budowlane 2024-04-18 2024-05-07 12:00 --
BAZ.264.8.2024 Wykonanie rękawów na sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej na terenie SSE EURO-PARK MIELEC, ul. Wojska Polskiego Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Roboty budowlane 2024-03-27 2024-04-12 10:00 --
BAZ.264.1.202 Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji pn.: „Budowa Hali Nr 6 w Tarnobrzegu, o powierzchni nie mniejszej niż 10.800 m2 (dziesięć tysięcy osiemset metrów kwadratowych) w formule „zaprojektuj i wybuduj” w Tarnobrzegu, przy ul. Zakładowej” Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Usługi 2024-03-19 2024-04-04 10:00 --
BAZ.264.35.2023 Remont Hali Nr 2 na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN przy ul. Zakładowej 22 w Tarnobrzegu Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Roboty budowlane 2023-10-09 2023-10-30 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

# EN:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa