Zakończone postępowania

Pozycje 1-2 z 2  pokazuj  pozycji

ZP/TP/4/2021 Dostawa artykułów spożywczych dla jednostek terenowych ARP S.A. Niniejsze zamówienie podzielone jest na 8 części. Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 2021-05-14 10:53
ZP/TP/2/2021 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do siedziby Zamawiającego wyszczególnionych w Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, z zastrzeżeniem zmian, o których mowa we wzorze umowy, w tym także dostawa innych produktów spożywczych dostępnych w ofercie Wykonawcy. Postępowanie krajowe Części: 1 2021-02-25 16:22

Klucz tooltipa:

# PL:

# EN:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa