Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 62  pokazuj  pozycji

BAZ.263.9.2023 Catering wraz z obsługą Uroczystej Akademii Jubileuszowej z okazji 20-lecia katowickiego Oddziału ARP S.A. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-03-10 2023-03-20 10:00 2023-03-28
BAZ.263.5.2023 Świadczenie usług cateringowych dla ARP S.A. na terenie Warszawy Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-02-27 2023-03-07 11:00 2023-04-05
BAZ.263.8.2023 Dostawa artykułów spożywczych dla ARP S.A. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-02-27 2023-03-07 10:00 2023-03-24
BAZ.263.7.2023 Świadczenie dla ARP S.A. usług taksówkarskich na terenie aglomeracji warszawskiej Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-02-07 2023-02-16 10:00 2023-02-23
BAZ.263.3.2023 Bezgotówkowy zakup paliw płynnych Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-01-24 2023-03-07 10:00 2023-05-08
BAZ.263.51.2022 Obsługa prawna w zakresie prawa administracyjnego Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-12-07 2022-12-21 10:00 2023-03-24
BAZ.263.41.2022 Dostawa licencji do oprogramowania IBM Cognos Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-12-06 2022-12-15 10:00 2022-12-28
BAZ.263.49.2022 Świadczenie usługi serwisu powdrożeniowego systemu INFOR LN na okres 12 miesięcy Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-12-01 2022-12-09 10:00 2023-02-23
BAZ.263.52.2022 Obsługa prawna w zakresie Prawa zamówień publicznych Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-11-30 2022-12-19 10:00 2023-03-02
BAZ.263.47.2022 Obsługa prawna w zakresie prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-11-29 2022-12-20 10:00 2023-03-02
BAZ.263.44.2022 Kompleksowa sprzedaż energii elektrycznej i usług dystrybucji dla obiektu ARP S.A. Oddział w Radomiu przy ul. Tarnobrzeskiej 9 Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-11-23 2022-12-19 10:00 2022-12-30
BAZ.263.38.2022 Opracowanie i wdrożenie raportów/procedur monitorowania działań z zakresu likwidacji kopalń w systemie Smolik Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-11-17 2022-11-28 10:00 2023-02-23
BAZ.263.40.2022 Kampania informacyjno – promocyjna o szerokim zasięgu na temat efektów realizacji Projektu Sieć Otwartych Innowacji w przedsiębiorstwach MŚP w Polsce Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-11-10 2022-12-08 10:00 2023-05-05
BAZ.263.36.2022 Doradztwo w zakresie schematów podatkowych Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-11-03 2022-11-17 10:00 2022-12-29
BAZ.263.35.2022 Kompleksowe utrzymanie czystości powierzchni biurowej i magazynowej w siedzibie ARP S.A. w Warszawie oraz w Archiwum Zakładowym w Warszawie Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-10-05 2022-10-20 12:00 2023-02-16
BAZ.263.31.2022 Świadczenie obsługi prawnej w zakresie ubiegania się o dofinansowanie projektów ze środków UE oraz w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków UE Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-09-26 2022-10-04 10:00 2023-03-24
BAZ.263.28.2022 Doradztwo w zakresie opracowania koncepcji na utworzenia komercyjnego inkubatora technologii finansowych, przygotowania biznes planu i przeprowadzeniu testu prywatnego inwestora Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-08-30 2022-09-30 10:00 2023-04-14
BAZ.263.21.2022 Przeprowadzenie prac konserwatorsko-budowlanych przy wschodniej fontannie tarasowej Zespołu Zamkowo-Parkowego w Baranowie Sandomierskim Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-07-21 2022-08-04 12:00 2022-08-22
BAZ.263.24.2022 Świadczenie biznesowych usług doradczych w związku z zamiarem utworzenia Zielonego Funduszu Inwestycyjnego Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-07-13 2022-08-29 12:00 2022-09-26
BAZ.263.26.2022 Opracowanie modeli referencyjnych dla modernizacji ciepłowni opartych na kotłach węglowych do III-IV generacji z wysokim udziałem energii uzyskiwanej z zeroemisyjnych OZE Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-06-20 2022-07-01 10:00 2022-07-19
BAZ.263.25.2022 Dostawa 4 samochodów osobowych w formie wynajmu długoterminowego na okres 36 miesięcy Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-06-13 2022-06-24 13:00 2022-08-08
BAZ.263.22.2022 Wykonanie modernizacji instalacji systemu sygnalizacji pożarowej w Zespole Zamkowo-Parkowym w Baranowie Sandomierskim Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-06-08 2022-06-30 11:00 2022-09-19
BAZ.263.14.2022 Usługi doradcze świadczone przez doradcę restrukturyzacyjnego, w zakresie szeroko rozumianego wsparcia podmiotów chcących skorzystać z pomocy publicznej udzielanej przez ARP S.A. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-06-06 2022-06-14 11:00 2022-10-26
BAZ.263.17.2022 Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji budynku hotelowego Powozowni w Zespole Zamkowo-Parkowym w Krasiczynie Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-05-25 2022-06-27 11:00 2022-07-12
BAZ.263.20.2022 Dostawa 4 samochodów osobowych w formie wynajmu długoterminowego na okres 36 miesięcy Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-05-16 2022-06-03 13:00 2022-08-04

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa