Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 89  pokazuj  pozycji

BAZ.263.37.2023 Wykonanie logo ARP na budynku w Warszawie przy ul. Nowy Świat 6/12 Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-11-23 2023-12-11 10:00 2024-02-02
BAZ.263.41.2023 Spotkanie wigilijne dla pracowników Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z okazji Świąt Bożego 2023 Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-11-22 2023-11-29 10:00 2024-01-02
BAZ.263.36.2023 Przygotowanie spotkania świątecznego dla dzieci pracowników ARP S.A. pt.: „Fabryka Świętego Mikołaja” Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-10-25 2023-11-08 10:00 2023-12-04
BAZ.263.35.2023 Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej dla zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja budynku hotelowego Powozowni w Zespole Zamkowo-Parkowym w Krasiczynie Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-10-25 2023-11-10 11:00 2024-02-05
BAZ.263.33.2023 Zaprojektowanie, wydruk oraz dostawa do Zamawiającego kalendarzy książkowych i trójdzielnych Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-10-18 2023-10-27 10:00 2023-11-16
BAZ.263.30.2023 Modernizacja instalacji hydrantowej w Zespole Zamkowo-Parkowym w Baranowie Sandomierskim Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-09-22 2023-10-16 11:00 2024-01-09
BAZ.263.23.2023 Kompleksowe utrzymanie czystości powierzchni biurowej i magazynowej w siedzibie ARP S.A. w Warszawie oraz w Archiwum Zakładowym w Warszawie Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-07-27 2023-08-07 10:00 2023-10-26
BAZ.263.14.2023 Dostawa trzech kabin akustycznych do siedziby ARP S.A. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-07-21 2023-08-01 11:00 2023-09-01
BAZ.263.24.2023 Dostawa gadżetów promocyjnych z logo - II Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-07-05 2023-07-13 10:00 2023-10-30
BAZ.263.17.2023 Sukcesywna usługa druku wraz z dostawą materiałów informacyjno-promocyjnych Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-06-30 2023-07-18 12:00 2023-08-25
BAZ.263.22.2023 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej i Internetu mobilnego Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-06-28 2023-07-21 12:00 2023-10-26
BAZ.263.20.2023 Dostawa gadżetów promocyjnych z logo Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-06-19 2023-07-14 10:00 2023-08-24
BAZ.263.19.2023 Dostawa 5 samochodów osobowych w formie wynajmu długoterminowego na okres 36 miesięcy Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-05-12 2023-06-05 10:30 2023-10-26
BAZ.263.15.2023 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług transportu osób. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-04-28 2023-05-16 13:00 2023-07-24
BAZ.263.12.2023 Wykonanie Raportu na temat stanu prac w zakresie elektrolizerów Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-04-28 2023-05-23 10:30 2023-07-20
BAZ.263.13.2023 Wykonanie operatów szacunkowych Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-04-25 2023-05-08 10:00 2023-10-26
BAZ.263.11.2023 Zakup usług sportowo – rekreacyjnych na rzecz pracowników ARP S.A. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-04-06 2023-04-18 10:00 2023-06-12
BAZ.263.9.2023 Catering wraz z obsługą Uroczystej Akademii Jubileuszowej z okazji 20-lecia katowickiego Oddziału ARP S.A. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-03-10 2023-03-20 10:00 2023-03-28
BAZ.263.5.2023 Świadczenie usług cateringowych dla ARP S.A. na terenie Warszawy Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-02-27 2023-03-07 11:00 2023-04-05
BAZ.263.8.2023 Dostawa artykułów spożywczych dla ARP S.A. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-02-27 2023-03-07 10:00 2023-03-24
BAZ.263.10.2023 Świadczenie dla ARP S.A. usług taksówkarskich na terenie aglomeracji warszawskiej Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-02-24 2023-03-06 10:00 2023-08-29
BAZ.263.2.2023 Budowa hali produkcyjnej z częścią biurowo-usługową wraz z niezbędną infrastrukturą zewnętrzną i wewnętrzną oraz zagospodarowaniem terenu – Akceleratora Przemysłowego na działce gruntu o nr ewid. 102/695, obręb 6 HSW w Stalowej Woli, w formule „zaprojektuj i wybuduj" dla Agencji Rozwoju Przemysłu Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2023-02-15 2023-05-08 10:00 2023-09-07
BAZ.263.7.2023 Świadczenie dla ARP S.A. usług taksówkarskich na terenie aglomeracji warszawskiej Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-02-07 2023-02-16 10:00 2023-02-23
BAZ.263.6.2023 Usługa przygotowania i opracowania (merytorycznego, edytorskiego oraz graficznego) publikacji prezentującej wybrane aspekty realizacji Projektu Sieć Otwartych Innowacji w ramach działania 2.2 Otwarte innowacje - wspieranie transferu technologii Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-02-03 2023-02-13 12:00 2023-10-26
BAZ.263.3.2023 Bezgotówkowy zakup paliw płynnych Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-01-24 2023-03-07 10:00 2023-05-08

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa