Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 47  pokazuj  pozycji

BAZ.263.41.2022 Dostawa licencji do oprogramowania IBM Cognos Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-12-06 2022-12-15 10:00 2022-12-28
BAZ.263.44.2022 Kompleksowa sprzedaż energii elektrycznej i usług dystrybucji dla obiektu ARP S.A. Oddział w Radomiu przy ul. Tarnobrzeskiej 9 Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-11-23 2022-12-19 10:00 2022-12-30
BAZ.263.36.2022 Doradztwo w zakresie schematów podatkowych Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-11-03 2022-11-17 10:00 2022-12-29
BAZ.263.21.2022 Przeprowadzenie prac konserwatorsko-budowlanych przy wschodniej fontannie tarasowej Zespołu Zamkowo-Parkowego w Baranowie Sandomierskim Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-07-21 2022-08-04 12:00 2022-08-22
BAZ.263.24.2022 Świadczenie biznesowych usług doradczych w związku z zamiarem utworzenia Zielonego Funduszu Inwestycyjnego Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-07-13 2022-08-29 12:00 2022-09-26
BAZ.263.26.2022 Opracowanie modeli referencyjnych dla modernizacji ciepłowni opartych na kotłach węglowych do III-IV generacji z wysokim udziałem energii uzyskiwanej z zeroemisyjnych OZE Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-06-20 2022-07-01 10:00 2022-07-19
BAZ.263.25.2022 Dostawa 4 samochodów osobowych w formie wynajmu długoterminowego na okres 36 miesięcy Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-06-13 2022-06-24 13:00 2022-08-08
BAZ.263.22.2022 Wykonanie modernizacji instalacji systemu sygnalizacji pożarowej w Zespole Zamkowo-Parkowym w Baranowie Sandomierskim Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-06-08 2022-06-30 11:00 2022-09-19
BAZ.263.14.2022 Usługi doradcze świadczone przez doradcę restrukturyzacyjnego, w zakresie szeroko rozumianego wsparcia podmiotów chcących skorzystać z pomocy publicznej udzielanej przez ARP S.A. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-06-06 2022-06-14 11:00 2022-10-26
BAZ.263.17.2022 Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji budynku hotelowego Powozowni w Zespole Zamkowo-Parkowym w Krasiczynie Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-05-25 2022-06-27 11:00 2022-07-12
BAZ.263.20.2022 Dostawa 4 samochodów osobowych w formie wynajmu długoterminowego na okres 36 miesięcy Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-05-16 2022-06-03 13:00 2022-08-04
BAZ.263.18.2022 Wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji zabytkowego parku w Krasiczynie Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-05-13 2022-05-31 10:00 2022-05-31
BAZ.263.15.2022 Wykonanie rewitalizacji stawu dolnego wraz z mostem zachodnim w Zespole Zamkowo-Parkowym w Krasiczynie Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-05-10 2022-05-30 10:00 2022-10-26
BAZ.263.4.2022 Usługi rezerwacji, zakupu i dostawy biletów lotniczych, kolejowych, rezerwacji i zakupu miejsc hotelowych na potrzeby Agencji Rozwoju Przemysłu Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-04-29 2022-05-10 10:00 2022-08-04
BAZ.263.10.2022 Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego Projektu "Sieć Otwartych Innowacji" realizowanego w ramach działania 2.2 Otwarte innowacje - wspieranie transferu technologii Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-03-24 2022-04-06 10:00 --
BAZ.236.12.2022 Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej dla zadania inwestycyjnego pn.: Prace konserwatorsko-remontowe w skrzydle wschodnim i Baszcie Rycerskiej Zamku w Krasiczynie Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-03-08 2022-03-25 11:00 2022-04-11
BAZ.263.6.2022 Wykonanie dokumentacji projektowej budowy hali produkcyjno-magazynowej w Mielcu przy ul. Sołtyka Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-03-08 2022-03-31 10:00 2022-08-01
BAZ.263.8.2022 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony fizycznej wraz z usługami towarzyszącymi w Zespole Zamkowo-Parkowym w Krasiczynie oraz w Zespole Zamkowo-Parkowym w Baranowie Sandomierskim. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-03-04 2022-03-23 11:00 2022-04-27
BAZ.263.5.2022 Wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji zabytkowego parku w Krasiczynie Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-03-02 2022-04-05 11:00 2022-04-20
BAZ.263.9.2022 Dostawa artykułów spożywczych dla ARP S.A. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-03-01 2022-03-09 10:30 --
BAZ.263.2.2022 Wykonanie rewitalizacji stawu dolnego wraz z mostem zachodnim w Zespole Zamkowo-Parkowym w Krasiczynie Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-02-21 2022-03-16 11:00 2022-05-09
BAZ.263.1.2022 Usługa całodobowej ochrony fizycznej obiektu po dawnej „Fabryce Broni” przy ul. Przemysłowej 9 w Radomiu Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-01-26 2022-02-09 11:00 2022-05-05
ZP/TP/33/2021 Świadczenie obsługi prawnej w zakresie pozyskiwania środków UE Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-12-30 2022-01-21 10:00 2022-05-05
ZP/TP/36/2021 Obsługa prawna dot. złożonych transakcji inwestycyjnych w ramach tworzenia Parków Przemysłowych ARP S.A. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-12-20 2022-01-18 10:00 2022-03-29
ZP/TP/35/2021 Obsługa prawna w zakresie górnictwa węglowego i niewęglowego Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-12-20 2022-01-13 09:00 2022-03-08

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa