Lista postępowań wyłączonych z PZP - wszystkie postępowania

Pozycje 1-18 z 18  pokazuj  pozycji

BAZ.264.7.2024 Pielęgnacja zieleni na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN w Radomiu w latach 2024-2026 Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Usługi 2024-03-26 2024-04-08 10:00 2024-04-23
BAZ.264.5.2024 Koncepcja projektowa przebudowy sieci kanalizacji deszczowej na terenie SSE EURO-PARK MIELEC – ul. Wojska Polskiego Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Usługi 2024-03-06 2024-04-05 10:00 2024-04-24
BAZ.264.6.2024 Dostawa i montaż mebli biurowych do oddziału ARP S.A. we Wrocławiu Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Dostawy 2024-02-26 2024-03-08 10:00 2024-04-03
BAZ.264.4.2024 Organizacja spotkania szkoleniowo-informacyjnego dla przedsiębiorców posiadających decyzję o wsparciu Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Usługi 2024-02-07 2024-02-14 10:00 2024-03-05
BAZ.264.3.2024 „Rozbiórka zaplecza socjalnego w hali nr 9 w Radomiu przy ul. Tarnobrzeskiej 10-14, na terenie TSSE WISŁOSAN” Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Roboty budowlane 2024-01-22 2024-01-30 10:00 2024-05-14
BAZ.264.2.2024 Sprzątanie powierzchni biurowej wraz z częściami wspólnymi w Budynku usługowym Nr 9A w Radomiu przy ul. Tarnobrzeskiej 8 Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Usługi 2024-01-19 2024-02-01 10:00 2024-02-28
BAZ.264.43.2023 Budowa ogólnodostępnej stacji ładowania samochodów elektrycznych na działce gruntu nr 102/697 w Stalowej Woli przy ul. Tołwińskiego 14 wraz z usługą zarządzania stacją Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Roboty budowlane 2023-12-29 2024-01-30 11:00 2024-05-14
BAZ.264.39.2023 Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Chełmie – zaprojektuj i wybuduj Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Roboty budowlane 2023-11-29 2023-12-14 11:00 2024-05-22
BAZ.264.41.2023 Nadzór Inwestorski - Budowa Hali w Chełmie Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Roboty budowlane 2023-11-21 2023-12-05 10:00 2024-05-22
BAZ.264.30.2023 Budowa hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym i zagospodarowaniem terenu w Chełmie przy ul. Wschodniej na części działki o nr ewid. 115/14 obręb 10 - w formule „zaprojektuj i wybuduj” Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Roboty budowlane 2023-08-21 2023-09-18 10:00 2023-11-08
BAZ.264.26.2023 Wykonanie zaleceń pokontrolnych Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Usługi 2023-07-03 2023-07-14 10:00 2023-10-31
BAZ.264.22.2023 Utrzymanie terenów zielonych i utwardzonych w TSSE EURO-PARK WISŁOSAN Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Usługi 2023-06-26 2023-07-03 10:00 2023-08-11
BAZ.264.20.2023 Remont instalacji ppoż. na obiekcie siedziby ARP S.A Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Usługi 2023-05-30 2023-06-12 10:00 2023-06-26
BAZ.264.16.2023 Remont pomieszczeń socjalnych w Biurze Podstrefy Radom Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Roboty budowlane 2023-04-24 2023-05-08 10:00 2023-10-31
BAZ.264.11.2023 Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. „Budowa hali produkcyjno-magazynowej w Mielcu przy ul. Sołtyka” Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Usługi 2023-03-30 2023-04-12 10:00 2023-05-16
BAZ.264.12.2023 Modernizacja i remont pomieszczeń biurowo-socjalnych oraz warsztatowo-magazynowych zlokalizowanych w III klatce, na parterze budynku biurowo-usługowego nr 9A na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN przy ul. Tarnobrzeskiej 8 Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Roboty budowlane 2023-03-24 2023-04-07 10:00 2023-06-01
BAZ.264.9.2023 Budowa hali produkcyjno-magazynowej w Mielcu przy ul. Sołtyka Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Roboty budowlane 2023-02-24 2023-03-30 10:00 2023-05-16
BAZ.264.2.2023. Budowa hali produkcyjno-magazynowej w Krośnie przy ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego w formule zaprojektuj i wybuduj Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Roboty budowlane 2023-01-23 2023-02-23 10:00 2023-04-06

Klucz tooltipa:

# PL:

# EN:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa