Lista postępowań wyłączonych z PZP - Art. 11 ust. 5 pkt 9 - Zamówienia udzielane przez zarządzającego specjalną strefą ekonomiczną

Pozycje 1-8 z 8  pokazuj  pozycji

BAZ.264.5.2024 Koncepcja projektowa przebudowy sieci kanalizacji deszczowej na terenie SSE EURO-PARK MIELEC – ul. Wojska Polskiego Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Usługi 2024-03-06 2024-04-05 10:00 2024-04-24
BAZ.264.6.2024 Dostawa i montaż mebli biurowych do oddziału ARP S.A. we Wrocławiu Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Dostawy 2024-02-26 2024-03-08 10:00 2024-04-03
BAZ.264.4.2024 Organizacja spotkania szkoleniowo-informacyjnego dla przedsiębiorców posiadających decyzję o wsparciu Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Usługi 2024-02-07 2024-02-14 10:00 2024-03-05
BAZ.264.3.2024 „Rozbiórka zaplecza socjalnego w hali nr 9 w Radomiu przy ul. Tarnobrzeskiej 10-14, na terenie TSSE WISŁOSAN” Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Roboty budowlane 2024-01-22 2024-01-30 10:00 2024-05-14
BAZ.264.30.2023 Budowa hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym i zagospodarowaniem terenu w Chełmie przy ul. Wschodniej na części działki o nr ewid. 115/14 obręb 10 - w formule „zaprojektuj i wybuduj” Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Roboty budowlane 2023-08-21 2023-09-18 10:00 2023-11-08
BAZ.264.26.2023 Wykonanie zaleceń pokontrolnych Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Usługi 2023-07-03 2023-07-14 10:00 2023-10-31
BAZ.264.16.2023 Remont pomieszczeń socjalnych w Biurze Podstrefy Radom Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Roboty budowlane 2023-04-24 2023-05-08 10:00 2023-10-31
BAZ.264.9.2023 Budowa hali produkcyjno-magazynowej w Mielcu przy ul. Sołtyka Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Roboty budowlane 2023-02-24 2023-03-30 10:00 2023-05-16

Klucz tooltipa:

# PL:

# EN:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa