Lista postępowań wyłączonych z PZP - Art. 11 ust. 5 pkt 9 - Zamówienia udzielane przez zarządzającego specjalną strefą ekonomiczną

Pozycje 1-3 z 3  pokazuj  pozycji

BAZ.264.30.2023 Budowa hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym i zagospodarowaniem terenu w Chełmie przy ul. Wschodniej na części działki o nr ewid. 115/14 obręb 10 - w formule „zaprojektuj i wybuduj” Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Roboty budowlane 2023-08-21 2023-09-18 10:00 --
BAZ.264.26.2023 Wykonanie zaleceń pokontrolnych Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Usługi 2023-07-03 2023-07-14 10:00 --
BAZ.264.16.2023 Remont pomieszczeń socjalnych w Biurze Podstrefy Radom Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Roboty budowlane 2023-04-24 2023-05-08 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa