Lista postępowań wyłączonych z PZP - wszystkie postępowania

Pozycje 1-8 z 8  pokazuj  pozycji

BAZ.264.8.2024 Wykonanie rękawów na sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej na terenie SSE EURO-PARK MIELEC, ul. Wojska Polskiego Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Roboty budowlane 2024-03-27 2024-04-12 10:00 --
BAZ.264.7.2024 Pielęgnacja zieleni na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN w Radomiu w latach 2024-2026 Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Usługi 2024-03-26 2024-04-08 10:00 --
BAZ.264.1.202 Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji pn.: „Budowa Hali Nr 6 w Tarnobrzegu, o powierzchni nie mniejszej niż 10.800 m2 (dziesięć tysięcy osiemset metrów kwadratowych) w formule „zaprojektuj i wybuduj” w Tarnobrzegu, przy ul. Zakładowej” Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Usługi 2024-03-19 2024-04-04 10:00 --
BAZ.264.3.2024 „Rozbiórka zaplecza socjalnego w hali nr 9 w Radomiu przy ul. Tarnobrzeskiej 10-14, na terenie TSSE WISŁOSAN” Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Roboty budowlane 2024-01-22 2024-01-30 10:00 --
BAZ.264.43.2023 Budowa ogólnodostępnej stacji ładowania samochodów elektrycznych na działce gruntu nr 102/697 w Stalowej Woli przy ul. Tołwińskiego 14 wraz z usługą zarządzania stacją Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Roboty budowlane 2023-12-29 2024-01-30 11:00 --
BAZ.264.39.2023 Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Chełmie – zaprojektuj i wybuduj Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Roboty budowlane 2023-11-29 2023-12-14 11:00 --
BAZ.264.41.2023 Nadzór Inwestorski - Budowa Hali w Chełmie Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Roboty budowlane 2023-11-21 2023-12-05 10:00 --
BAZ.264.35.2023 Remont Hali Nr 2 na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN przy ul. Zakładowej 22 w Tarnobrzegu Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Roboty budowlane 2023-10-09 2023-10-30 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

# EN:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa